kiev-daily-schedule

מסלול מבוגרים

לוח זמנים למחנה אימונים מבוגרים קייב

יום רביעי

 • תחילת היום תלוי בזמני הטיסה וההגעה לקייב
 • שעתיים טניס

יום חמישי

 • 07:00 עד 08:30 – ארוחת בוקר באקדמיה
 • 09:00 עד 11:00 – טניס
 • 11:00 עד 12:00 – כושר
 • 12:00 עד 14:00 – ארוחת צהריים ומנוחה
 • 14:00 עד 16:00 – זמן חופשי (בריכה,סאונה)
 • 16:00 עד 18:00 – טניס
 • 20:00 – ארוחת ערב

יום שישי

 • 07:00 עד 08:00 – ארוחת בוקר באקדמיה
 • 09:00 עד 11:00 – טניס
 • 11:00 עד 12:00 – כושר
 • 12:00 עד 13:00 – ארוחת צהריים באקדמיה
 • 13:00 עד 18:00 – נסיעה לעיר לשייט בנהר +קייקים
 • 19:00 עד 21:00 – ארוחת ערב
 • 21:00 – יציאה לעיר (מי שרוצה)

יום שבת

 • 07:00 עד 08:30 – ארוחת בוקר
 • 09:00 עד 11:00 – טניס
 • 11:30 עד 12:30 – אימון שחייה עם מאמן
 • 13:00 עד 14:00 – ארוחת צהריים באקדמיה
 • 14:00 עד 15:00 – אימון מנטלי
 • 15:00 עד 17:00 – טניס
 • 17:30 עד 21:00 – יציאה לעיר (שופינג)
 • 21:00 – ארוחת ערב בעיר

 

יום ראשון

 • 07:00 עד 08:30 – ארוחת בוקר באקדמיה
 • 09:00 עד 11:00 – טניס
 • 11:30 עד 12:30 – אימון שחייה עם מאמן
 • 13:00 עד 14:00 – ארוחת צהריים באקדמיה
 • המשך היום תלוי בזמני הטיסה חזרה לישראל.

סה”כ שעות אימון

14 שעות – אימון טניס
2 שעות – אימון כושר
2 שעות – אימון שחייה עם מאמן
1 שעה – אימון מנטלי

הנהלת טניס פרו רשאית לשנות את תנאי החבילה מעת לעת  לפני קבלת תשלום. 
המחיר כפוף למחירי הטיסות ועשוי להשתנות מעת לעת 

Contact