kiev-daily-kids-a

מסלול ילדים

לוח זמנים למחנה אימונים ילדים קייב

יום 1

 • תחילת היום תלוי בזמני הטיסה וההגעה לקייב
 • שעתיים טניס

יום 2

 • 07:00 עד 08:30 – ארוחת בוקר באקדמיה
 • 09:00 עד 11:00 – טניס
 • 11:00 עד 12:00 – כושר
 • 12:00 עד 14:00 – ארוחת צהריים ומנוחה
 • 14:00 עד 16:00 – זמן חופשי (בריכה,סאונה)
 • 16:00 עד 18:00 – טניס
 • 19:00 – ארוחת ערב

יום 3

 • 07:00 עד 08:00 – ארוחת בוקר באקדמיה
 • 09:00 עד 11:00 – טניס
 • 11:00 עד 12:00 – כושר
 • 12:30 עד 13:30 – ארוחת צהריים באקדמיה
 • 14:00 עד 18:00 – נסיעה לעיר לשייט בנהר +קייקים
 • 19:00 עד 21:00 – ארוחת ערב
 • 21:00 עד 22:00 – זמן התארגנות בחדרים
 • 22:00 – כיבוי אורות

יום 4

 • 07:00 עד 08:30 – ארוחת בוקר
 • 09:00 עד 11:00 – טניס
 • 11:30 עד 12:30 – אימון שחייה עם מאמן
 • 13:00 עד 14:00 – ארוחת צהריים באקדמיה
 • 14:00 עד 15:00 – אימון מנטלי
 • 15:00 עד 16:00 – טניס
 • 16:00 עד 17:00 – כושר
 • 17:00 עד 19:00 – זמן חופשי בבריכות
 • 19:30 עד 20:30 – ארוחת ערב
 • 21:00 – התארגנות בחדרים
 • 22:00 – כיבוי אורות

 

יום 5

 • 07:00 עד 08:30 – ארוחת בוקר באקדמיה
 • 09:00 עד 11:00 – טניס
 • 11:00 עד 12:00 – כושר
 • 12:00 עד 13:00 – ארוחת צהריים באקדמיה
 • 13:00 עד 18:00 – יציאה לעיר לחוף מלאכותי
 • 18:00 – נסיעה חזרה לאקדמיה
 • 19:30 עד 20:30 – ארוחת ערב באקדמיה
 • 21:00 עד 22:00 – זמן התארגנות בחדרים
 • 22:00 – כיבוי אורות

יום 6

 • 07:00 עד 08:30 – ארוחת בוקר באקדמיה
 • 09:00 עד 11:00 – טניס
 • 11:30 עד 12:30 – אימון שחייה עם מאמן
 • 13:00 עד 14:00 – ארוחת צהריים באקדמיה
 • 14:00 עד 15:00 – טניס
 • 15:00 עד 16:00 – כושר
 • 16:00 עד 19:00 זמן חופשי (בריכות )
 • 19:30 עד 20:30 – ארוחת ערב באקדמיה
 • 21:00 עד 22:00 – זמן התארגנות בחדרים
 • 22:00 – כיבוי אורות

יום 7

 • 07:00 עד 08:30 – ארוחת בוקר
 • 09:00 עד 17:00 – נסיעה לפארק מים
 • 17:00 עד 18:00 – נסיעה חזרה לאקדמיה
 • 19:30 עד 20:30 – ארוחת ערב באקדמיה
 • 21:00 עד 22:00 – התארגנות בחדרים
 • 22:00 – כיבוי אורות

יום 8

 • 07:00 עד 08:30 – ארוחת בוקר
 • 09:00 עד 11:00 – טניס
 • 11:00 עד 12:00 – זמן התארגנות לצ’ק אאוט
 • 12:00 עד 13:00 – ארוחת צהריים באקדמיה
 • 13:00 – יציאה לעיר לקניון (שופינג)

זמני היום האחרון עלולים להשתנות בכפוף לזמני הטיסות חזרה לישראל

סה”כ שעות אימון
18 שעות – טניס
5 שעות – כושר
2 שעות – אימון שחייה עם מאמן
1 שעה – אימון מנטלי

הנהלת טניס פרו רשאית לשנות את תנאי החבילה מעת לעת  לפני קבלת תשלום. 
המחיר כפוף למחירי הטיסות ועשוי להשתנות מעת לעת 

Contact