הרשמה לתחרות

26-09-2019 דרג ג

דירוג שם
1500 יניב יאיר
1500 רון גפני
1500 ישי ויסמן
1500 איתי שור
1500 מוטי דרעי
1500 ליאור למברג
1500 נחשון ויסמן
1500 איתי תלם
1500 איתי פלך
1500 אלי טליו
1500 עידן בנימיני
1500 תמיר סולוביי
1500 אלון אוגו
1500 אלעד מזרחי