הרשמה לתחרות

26-9-2019 לילה לבן דרג ב

דירוג שם
1511 אהוד וינשטיין
1500 דייויד ביסקו
1499 עמית יעקב
1436 סלביק טרו