הרשמה לתחרות

לילה לבן אוגוסט 2019 דרג ג

דירוג שם
1500 ארקדי קרוטיינסקי
1500 יניב יאיר
1500 איתי שור
1500 יוסי עיני
1500 ליאור למברג
1500 Yotam Laredo
1500 איתי פלך
1434 Roman Kris
1426 פבל קיסר