הרשמה לתחרות

לילה לבן אוגוסט 2019 דרג ג

דירוג שם
1500 ארקדי קרוטיינסקי
1500 יניב יאיר
1500 איתי שור
1500 יוסי עיני
1500 ליאור למברג
1500 Yotam Laredo
1500 איתי פלך
1500 עמרי ציקורל
1500 אורי ברנבליט
1500 דודי שטנגל
1500 מיכאל אלימלך
1500 אלעד מזרחי
1500 רונן ברק
1480 מיכאל בנגייב
1434 Roman Kris
1426 פבל קיסר
1356 גיל מזור