הרשמה לתחרות

דרג ג

דירוג שם
1569 AMIR BASSSN
1516 יגאל כהן
1500 Ben Rubin
1500 דורון בלצר
1500 בן פרוכטר
1500 ארקדי קרוטיינסקי
1500 איתי תלם
1500 Mikael Zemmour
1500 סלע קולקר
1500 אלי זמור
1500 אביב לב ארי
1500 אסף גלבר