הרשמה לתחרות

דרג א

דירוג שם
1669 eli levi
1626 שחר גפן
1500 דור אשכנזי
1480 אילון בן וליד
1467 יריב שטרית
1246 שי ראוך