הרשמה לתחרות

רמלה דרג ג

דירוג שם
1569 AMIR BASSSN
1516 איגי כ
1500 חנה רוטבלט
1500 יוסי עיני
1500 ירון ספר
1500 יובל שביב
1500 אלעד מזרחי
1500 ארקדי קרוטיינסקי
1500 שי שמיאן
1500 איתי פלך