הרשמה לתחרות

רמלה דרג ב

דירוג שם
1500 ודים בליומקין
1500 עמית אבידוב
1500 יניב יאיר
1500 בר צפריר
1500 עופר חיים
1490 ניר קליין
1484 יניב פיין
1471 איציק סורני
1462 דניס ניקיטין
1436 סלביק טרו