הרשמה לתחרות

רמלה דרג א

דירוג שם
1710 eli levi
1512 חגי כץ
1500 אלעד שטיין
1410 דיויד ק
1221 שי ראוך